Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Evaluation Portal - Home
May 9, 2006 __about the author of this Portal

Home of the Evaluation Portal, where this link collection belongs to. You can find much more...

Slovenia

Evaluation societies, organisations, networks and associations in Slovenia

Slovensko društvo evalvatorjev ** Slovenian Evaluation Society

Društvo deluje kot civilna platforma neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakinj s širokim profilom za doseganje sinergicnih ucinkov vrednotenja za trajnostni napredek skupnosti. Prizadeva si za izboljšanje javnih sistemov vrednotenja javnih politik v Sloveniji in v Evropski uniji. Društvo svojih dejavnosti ne omejuje samo na clane in njihova zanimanja ampak deluje kot 'inkubator' evalvacijskih naporov enako za clane in neclane društva. ***** Society operates as a platform of the civil...
[for more information, click the red listing title above]
[to visit the website directly, click HERE]

Tags society
Aug 2, 2009 Clicks: 11

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top