Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Evaluation Portal - Home
May 9, 2006 __about the author of this Portal

Home of the Evaluation Portal, where this link collection belongs to. You can find much more...

Czech Republic

Evaluation societies, organisations, networks and associations in the Czech Republic

Česká evaluační společnost ** Czech Evaluation Society

Česká evaluační společnost byla založena: - s cílem vytvořit v České republice neziskovou platformu podporující spolupráci s European Evaluation Society (EES) a International Development Evaluation Association (IDEAS), případně dalšími národními a mezinárodními asociacemi evaluátorů - při vědomí potřeby zvýšit efektivnost rozvojových politik v ČR i v zahraničí v souladu s cíli Pařížské deklarace ke zvýšení efektivnosti rozvojové pomoci - s cílem poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu...
[for more information, click the red listing title above]
[to visit the website directly, click HERE]

Tags society
Sep 26, 2012 Clicks: 48

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top