Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Evaluation Portal - Home
May 9, 2006 __about the author of this Portal

Home of the Evaluation Portal, where this link collection belongs to. You can find much more...

Norway

Project databases where you can find information about projects and studies in Norway related to evaluation.

Etterevaluering av store statlige investeringsprosjekter

Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som skal sikre bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt av store statlige investeringer. Følgeforskning knyttet til investeringsprosjekter som kvalitetssikres under den såkalte KS-ordningen er en av hovedaktivitetene. Nå etterevaluerer vi en del av disse prosjektene etter at de er ferdigstilt og kommet i driftsfasen. Det gjøres av eksterne evalueringsmiljøer men også i egen regi eller med medvirkning fra egne forskere. Alle evalueringene...
[for more information, click the red listing title above]
[to visit the website directly, click HERE]

Tags projects
Feb 17, 2017 Clicks: 2

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top