Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Evaluation Portal - Home
May 9, 2006 __about the author of this Portal

Home of the Evaluation Portal, where this link collection belongs to. You can find much more...

PTE Evaluation Standards ** Standardy ewaluacji PTE

The evaluation standards of the Polish Evaluation Society were developed together with representatives of the various communities involved in evaluation – public administration, non-governmental organizations, private firms, academic institutions and independent consultants.
Work on developing the standards was made possible by European Union financing from the 2005 Transitions Facility Programme “Strengthening evaluation capacity in the public sector”. The project, “Creating evaluation standards together in Poland” was implemented by the
Polish Evaluation Society from January to November 2008.
These standards are based on the practical experiences of commissioning and evaluating publicly-financed projects, but are also applicable to evaluations performed by the public sector, non-governmental organizations as well as internal evaluations. They refer to the process of selfevaluation to a lesser degree.
*****
Standardy ewaluacji zostały wypracowane w ramach projektu „Wspólnie tworzymy standardy ewaluacji w Polsce” realizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne w miesiącach styczeń-październik 2008 roku. Projekt fi nansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Środki Przejściowe 2005 „Wzmocnienie zdolności ewaluacyjnych w sektorze publicznym”.
Opracowane standardy są efektem wspólnej pracy szerokich środowisk zajmujących się ewaluacją - przed stawicieli administracji publicznej i organizacji pozarządowych, pracowników fi rm realizujących badania ewaluacyjne, instytucji naukowych i niezależnych konsultantów.
Standardy te powstały w wyniku doświadczeń zebranych przede wszystkim w procesie ewaluowania projektów fi nansowanych ze środków publicznych, jednak zasady te znajdują także zastosowanie w ewaluacjach prowadzonych w sektorze prywatnym oraz pozarządowym, a także w procesie
ewaluacji wewnętrznych. W niewielkim stopniu zaś odnoszą się do procesu autoewaluacji.
Location
Poland ** Polska
Language of information
multilingual,  English / English,  Polski / Polish

Alexa Site Stats

Alexa Traffic Graph

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top