Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Česká evaluační společnost ** Czech Evaluation Society

URL
http://www.czecheval.cz/
Category
Czech Republic / societies, groups,...
Clicks
48
Added on
Sep 26, 2012 
Tags
society
Yandex Rank
0
Česká evaluační společnost byla založena:
- s cílem vytvořit v České republice neziskovou platformu podporující spolupráci s European Evaluation Society (EES) a International Development Evaluation Association (IDEAS), případně dalšími národními a mezinárodními asociacemi evaluátorů
- při vědomí potřeby zvýšit efektivnost rozvojových politik v ČR i v zahraničí v souladu s cíli Pařížské deklarace ke zvýšení efektivnosti rozvojové pomoci
- s cílem poskytovat kvalifikovanou zpětnou vazbu veřejným i soukromým donátorům v ČR i v zahraničí
- ve snaze spojit, rozšířit a využít zkušenosti z evaluací programů české zahraniční rozvojové spolupráce, předstupních programů EU a programů strukturálních fondů EU
- ve snaze podpořit budování evaluačních kapacit v České republice a při vědomí potřeby šířit ověřené evaluační postupy a metodiky
*****
Czech Evaluation Society was established:
- to offer a non-governmental platform supporting cooperation with European Evaluation Society and International Development Evaluation Association (IDEAS) and other international associations of evaluators
- to foster effectiveness of developmental policies in the Czech Republic and abroad in line with objectives established by Paris Declaration on improving development effectiveness
- to offer qualified feed-back to public and private donors in the Czech Republic and abroad
- to collect, expand and utilize experience from Czech Development Cooperation evaluations, EU pre-accession programs and EU Structural funds
- to support evaluation capacity building in the Czech Republic taking into account the need to disseminate proven evaluation approaches and methodologies
Location
Czech Repulic ** Czech Repulic
Language of information
multilingual,  English / English,  other

Alexa Site Stats

Alexa Traffic Graph

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top