Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Vlaams Evaluatieplatform ** Flemish Evaluation Platform

URL
http://www.evaluatieplatform.be/
Category
Belgium / societies, groups,...
Clicks
4
Added on
Sep 24, 2012 
Tags
platform
Yandex Rank
0
Het Vlaams Evaluatieplatform (VEP) is een open netwerk gericht op:
- het organiseren en bevorderen van de uitwisseling van ideeën, ervaringen, kennis en informatie met betrekking tot beleidsevaluatie
- tussen de verschillende betrokken actoren (overheid, academische wereld, consultancy, middenveldorganisaties, adviesraden, stichtingen, denktanks), beleidsdomeinen en bestuursniveaus.
Het VEP beoogt:
- het opbouwen, verstevigen en verspreiden van een evaluatiecultuur.
- het versterken van de evaluatiecapaciteit van de verschillende actoren.
- het verhogen van de kwaliteit van de beleidsevaluatie.
- het stimuleren van de invloed en het gebruik van beleidsevaluatie.
Het VEP wil tevens fungeren als aanspreekpunt voor internationale contacten binnen het theorie- en praktijkveld van beleidsevaluatie.
*****
The Flemish Evaluation Platform (Vlaams Evaluatieplatform - VEP) is an open network oriented at:
- organising and promoting the exchange of ideas, experiences, knowledge and information with regard to policy evaluation
- between the relevant actors - government, academic world, nonprofit organisations, advisory bodies, foundations, think thanks and consultancy - within all policy sectors and governmental levels.
The VEP aims:
- to build, strengthen and diffuse an evaluation culture
- to enhance the evaluation capacity of the different actors
- to rise the quality of policy evaluation
- to stimulate the influence and use of policy evaluation
The VEP also aspires to be the contact point for international exchange within the field of evaluation theory and practice.
Location
België ** Belgium
Language of information
multilingual,  English / English,  Nederlands / Dutch

Alexa Site Stats

Alexa Traffic Graph

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top