Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne ** Polish Evaluation Society

URL
http://www.pte.org.pl/
Category
Poland / societies, groups,...
Clicks
83
Added on
May 20, 2006 
Tags
Polskie,Polish,Towarzystwo,society
Yandex Rank
0
Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne powstało w 2000 roku. Zostało założone przez osoby zainteresowane i zajmujące się ewaluacją.
Naszą misją jest:
- budowanie i upowszechnianie kultury ewaluacyjnej,
- organizowanie i integracja środowiska ewaluatorów,
- wzbogacanie wiedzy nt. ewaluacji w celu zapewnienia jakości badań i działań ewaluacyjnych.
Cel Towarzystwa, jakim jest budowanie kultury ewaluacyjnej oraz upowszechnianie ewaluacji w Polsce jako demokratycznego i społecznego procesu, realizujemy przez:
- organizowanie studiów, kursów i szkoleń,
- prowadzenie badań ewaluacyjnych,
- wymianę doświadczeń z innymi towarzystwami, instytucjami i organizacjami,
- organizowanie spotkań, seminariów i konferencji,
- publikacje na temat ewaluacji,
- działalność konsultacyjną i doradczą.
Jesteśmy organizacją pozarządową, non-profit. Nie zatrudniamy żadnych pracowników etatowych, na rzecz PTE pracujemy jako wolontariusze nie pobierając żadnego wynagrodzenia.
*****
The Polish Evaluation Society was founded in 2000 by persons involved and interested in evaluation.
Our mission is:
- to promote the development of a culture and practice of evaluation,
- to organize and integrate the evaluation community,
- to propagate knowledge about evaluation to ensure quality evaluation research and activities.
The Society aims to promote the development of evaluation culture and promulgate evaluation as a democratic and participatory process through the following activities:
- organizing studies, courses and workshops,
- performing evaluations,
- exchanging experiences with other associations, institutions and organizations,
- organizing meetings, seminars and conferences,
- publishing,
- consulting and advising.
We are a non-profit, non-governmental organization. We are staffed by volunteers and currently have no permanent, paid employees.
Location
Polska ** Poland
Language of information
multilingual,  English / English,  Polski / Polish

Alexa Site Stats

Alexa Traffic Graph

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top