Your Pathway to Evaluation Resources

Latest News

LINK COLLECTION SIZE

671 listings (handpicked, individually described, unique, active, valid) can currently be found in this database!

31.07.2017

Shopping

find your hotel here

Booking.com


buy new books here

Free Delivery on all Books at the Book Depository


find used books here

AbeBooks.com. Thousands of booksellers - millions of books.start your online shopping here

Evaluation Portal - Home
May 9, 2006 __about the author of this Portal

Home of the Evaluation Portal, where this link collection belongs to. You can find much more...

Slovak Evaluation Society (SES) ** Slovenská evaluačná spoločnosť (SES)

URL
http://www.evaluacia.sk/
Category
Slovakia / societies, groups,...
Clicks
8
Added on
Feb 20, 2014 
Tags
society, Slovakia
Yandex Rank
0
Slovak Evaluation Society (SES) was established as the non-governmental, non-profit organization (civil association) in 2006 to serve as a network for the evaluation professionals (evaluators, evaluation managers/commissionaires, evaluation users and other people from practice, academic sector and research interested in evaluation) with an aim to build evaluation culture in Slovakia. Its role is to promote the use of evaluations for all the interventions financed from the public funds, in order to strengthen transparency and improve the accountability of public expenditures.
The purpose of SES is to operate as:
- a forum to gather, utilize and spread the evaluation knowledge, experience and results,
- a platform for the study, and exchange of the experience and knowledge on evaluation practice and research, and
- a network concentrating sector specific knowledge and improving evaluation methods and techniques.
*****
Slovenská evaluačná spoločnosť (SES) je občianske združenie, založené v decembri 2006 s cieľom budovať na Slovensku evaluačnú kultúru.
Našou úlohou je propagovať používanie evaluácií teda hodnotení všade tam, kde sa využívajú verejné financie teda peniaze nás, daňových poplatníkov. Účelom je transparentnosť ich použitia a zodpovedanie sa verejnej správy za zmysluplné a opodstatnené využitie týchto financií.
Ciele SES:
- budovať evaluačnú kultúru na Slovensku,
- dostať do povedomia verejnosti a propagovať vo verejnom sektore teóriu, prax a využitie evaluácií (politík, programov, inštitúcií,…) za účelom transparentnosti a zodpovedania sa za využitie verejných financií, a
- rozvíjať spoluprácu, výmenu skúseností a poznatkov s partnerskými organizáciami doma aj v zahraničí.
Location
Slovensko ** Slovakia
Language of information
multilingual,  English / English,  other

Alexa Site Stats

Alexa Traffic Graph

Link Collection Size

Unique active, valid listings: 671
Unique active categories: 383
Total listing clicks ever: > 35000

Categories Navigation

What category are you looking for?

Evaluation Events


Top